Förarsäte

Förutom förarsätet finns en bekväm soffa så att flera kan åka i färdriktningen. Chaparral Signature 310 erbjuder en komfort  som överglänser samtliga konkurrenter.


Marinium Båstad All rights reserved©